Simhallen 29/9

Simhallen är endast öppen 15.30-17.00 lördagen den 29/9, pga andra aktiviteter.
Varmt välkommen!